بستن

بخش بهره برداری و مدیریت مخزن

بررسی تداوم مخازن هیدروکربنی

تداوم عمودی مخزن در صورت عدم حضور موانع در مسیر جریان‌­های عمودی سیالات در یک چاه و تداوم افقی مخزن در صورت عدم حضور موانع در مسیر جریان­‌های جانبی سیالات در چاه­‌های مجاور هم  برقرار است. ژئوشیمی نفت ابزار بسیار مناسبی را برای تعیین موانع عمودی و جانبی موجود در مسیر سیالات در میادین نفتی و گازی فراهم می‌کند. این راهکار بر پایه این حقیقت است که نفت موجود در  مخازن مختلفی که جدا از یکدیگر هستند تقریباً همیشه از لحاظ ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت می‌باشند. در این روش، میزان فراوانی نسبی پیک‌های قابل تشخیص در بین آلکانهای نرمال (Inter Paraffin Peaks) در کروماتوگرام­‌های حاصل از آنالیز کروماتوگرافی گازی برای هر نفت بدست آمده و در نهایت با استفاده از دیاگرام‌های ستاره‌ای ­ (Star plots) می­‌توان به مقایسه نفت موجود در مخازن مختلف پـرداخت. اطلاعات مذکور بایستی جمع آوری گشته و در کنار اطلاعات زمین‌شناسی و مهندسی مخازن جهت تفسیر مورد استفاده قرار گیرد. استفـاده از اطلاعات ژئوشیمی نفت در کنار داده‌های حـاصل از مطالعات زمین‌شناسی و مطالعات مهنـدسی در جهت ارزیابی تداوم مخازن نفتی کارایی  بسیار بالایی دارد.آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مانند دستگاه کروماتوگرافی گازی آماده ارائه خدمات خویش در زمینه تعیین تداوم مخازن نفتی با استفاده از تکنیک‌­های ژئوشیمیایی  می­‌باشد.

ارزیابی زون‌های تولیدی در هم آمیخته

زمانی‌­که نفت­‌هایی از زون‌های مختلف تولیدی با یکدیگر تلفیق می‌شوند، با استفاده از اختلاف ترکیب شیمیایی نفت­‌ها می توان سهم هر یک از زون‌های بهره­‌برداری را مشخص کرد و  به ارزیابی تولید نسبی یک زون از زون­‌های چندگانه در یک چاه مشخص و ارزیابی میزان سهم میادین مختلف تولیدی در تولید از یک زون مشخص پرداخت و هم­چنین متداول­‌ترین مشکلات مربوط به تلفیق نفت­‌های با ترکیب شیمیایی مختلف را شناسایی و کنترل نمود. آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت با استفاده از تجهیزات لازم و راهکارهای ژئوشیمیایی آماده ارائه خدمات خویش در این زمینه می‌باشد.

انگشت‌نگاری نفتی
اجزاء منحصر به فرد موجود در ترکیبات نفت و گاز را می‌توان بـه عنوان ردیـاب­‌های طبیعی بـه خـدمت گـرفت و بـا استفاده از ایـن ترکیبات بـه منشاء سیالات تولید شده پی برد و همچنین حرکت سیالات درون مخزن را بـررسی نمود. قابلیت ردیابی منشاء و چگونگی حرکت سیالات درون مخزن، مبنای ابـزارهـای متنوع ژئوشیمی نفت برای پی بردن به مسایل مختلف در هنگام تولید است . شناسایی مشکلات تکمیل چاه و جلوگیری از رسوب لجن و آسفالت در مخازن و همچنین ارزیابی میزان تأثیر بیتومین‌های جامد مخزنی از دیگر کاربردهای مهم ژئوشیمی نفت در این راستا می‌باشد. لازم به ذکر است که بیتومین‌های جامد مخزنی که بدانها پیروبیتومین، گیلسونایت، قیر و غیره نیز اطلاق می‌شود در مخازن نفت و گاز کربناته و سیلیسی کلاستیک در بسیاری از حوضه‌های نفتی سراسر دنیا موجود می‌باشند. این بیتومین‌ها در مخازن نفتی و گازی همچون سیمان عمل کرده و به اشکال و آرایش‌های متفـاوت درون خلل و فـرج مخـازن جـای می‌گیرند و باعث کاهش شدید نفوذ‌پذیری می‌شوند. بیتومین‌های جامد مخزنی در نمودارهای معمول چاه‌پیمایی به عنوان تخلخل محسوب شده و بنابراین حضور آن‌ها بـر روی محـاسبات مقـدار ذخیـره مخـزن، بـازیافت مخزن و برنامه‌های بـازیـافت ثانویه تأثیرگذار بـوده و تمامی مراحل استخراج یک میدان نفتی از قبیل اکتشاف، توسعه و تولید را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با در اختیار داشتن ابزارهای پیشرفته در زمینه انگشت نگاری نفتی آماده ارائه خدمات خویش در راستای موارد مطرح شده می‌باشد.