تفاهم‌نامه‌های مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت
 

Global Conventional and Unconventional Geochemistry (GCUG) Company, Woodland Hills, California-USA, 2016

Montanuniversitat Leoben, Austria, 2015

China University Geosciences (Beijing), China, 2012

شرکت مطالعات و پژوهش آذین زمین پویا  (1394)

شرکت مطالعات و پژوهش آذین‌زمین پویا (1391)

شرکت مهندسی ایتوک ایران (1391)

شرکت ماتریس (1391)

شرکت خدمات اکتشافی و استخراجی کیهان کپس کیش (1391)

امین اکتشاف زمین (1391)

شرکت زمین‌شناسی مهندسی و علوم زمین امید (1390)

شرکت مهندسی و خدمات پارس پترو زاگرس (PPZ) (1390)

شرکت پتروگستر پرمایون (1390)

شرکت ژئوفیزیک پارس پتروزاگرس (PPZG) (1390)

شرکت ماتریس (1389)