دستگاه Vaccum Heated Dessicator

 

حذف رطوبت کل موجود در نمونه قبل از انجام مطالعات خاص ژئوشیمیایی از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از دستگاه Vaccum Heated Dessicator می‌­توان نمونه را تحت شرایط خلا تا دمای حدود 80 درجه سانتی‌گراد خشک کرد. خشک کردن سریع و پربازده نمونه یکی از مزایای مهم این دستگاه می‌باشد.