بستن

مقالات

مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت در مجلات داخلی

 

1- خالد معروفی، بهرام علیزاده، اسماعیل رکنی، مهدی فجرک (1396). "تلفیق راهکارهای ژئوشیمی و مهندسی مخزن جهت بررسی ارتباط جریانی مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی گچساران". مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، پذیرفته‌شده برای انتشار.

2- ادریس خامسی، بهرام علیزاده، علی کدخدایی، ضرغام مهدی‌پور (1395). "چینه‌نگاری سکانس لرزه‌ای مخزن بنگستان میدان نفتی آب‌تیمور با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی جهت تعیین نواحی با بهره‌دهی بالا". مجله پژوهش نفت، دوره 26، صفحه 173-161.

3- بهرام علیزاده، حجت تمیشه، علیرضا زراسوندی، مهراب رشیدی (1395). "مطالعه ایزوتوپی نفت مخازن گروه بنگستان در برخی از میادین دشت آبادان، جنوب غرب ایران". مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 6، شماره 20، صفحه 85-77.

4- بهرام علیزاده، سید میثم حسینی نژاد، مسعود شایسته (1394). "بررسی تاثیر گسل‌های میدان نفتی زیلایی بر ترکیب ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری و بنگستان". مجله پژوهش نفت، دوره 25، صفحه 112-100.

5- بهرام علیزاده، حسین سعادتی، جمال‌الدین صمصامی، سید حسین حسینی باغسنگانی، احمدرضا گندمی ثانی (1393). "مطالعه تغیرات محتوی کربن آلی سازند کژدمی در یکی میادین دشت آبادان با استفاده از داده­های زمین شیمیایی و پتروفیزیکی". مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، دوره 4، شماره 13، صفحه 19-11.

6- نرگس عدالتی منش، علی کدخدایی، بهرام علیزاده، محمد حسین حیدری فرد (1393). "بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان". دوره 24، صفحه 74-63.

7- بهرام علیزاده، حسین سعادتی، سید حسین حسینی، احمدرضا گندمی ثانی (1392). "مطالعه نفت مخزن آزادگان در میدان نفتی آزادگان با استفاده از روش کروماوگرافی گازی". ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 103، صفحه 77-74.

8- بهرام علیزاده، خالد معروفی، محمد حسین حیدری‌فرد (1392). "ارزیابی میزان ماده آالی حاصل از شبکه عصبی مصنوعی در چهارچوب چینه­نگاری  سکانسی: مطالعه موردی از سازند پابده در میدان نفتی مارون". مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 7، صفحه 30-21.

9- بهرام علیزاده، نسیم آزاد بخت، سید حسین حسینی، عباس چرچی، الهام ترهنده، مهراب رشیدی (1391). "مطالعه سازند کژدمی به عنوان سنگ منشا احتمالی در میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان با استفاده از داده­های چاه‌پیمایی و ژئوشیمیایی". مجله اکتشاف و تولید، شماره 99، صفحه 80-76.

10- بهرام علیزاده، نسیم آزاد بخت، سید حسین حسینی، الهام ترهنده (1391). "مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتانسیل سنگ­های منشأ احتمالی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان". مجله انجمن زمین‌شناسی ایران، دوره 3، شماره 3، صفحه 135-117.

11- بهرام علیزاده، مرضیه فولادوند (1390). "مدل­سازی بلوغ حرارتی، تاریخچه تولید هیدروکربن و فرسایش سازند آغاجاری میدان نفتی بینک در جنوب ایران". مجله پژوهش‌های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، دوره 27، شماره 1، صفحه 52-41.

12- بهرام علیزاده، ‌هاشم صراف‌دخت (1390). "ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای سنگ منشأ در میدان نفتی کیلورکریم، جنوب غرب ایران". مجله زمین‌شناسی نفت ایران، جلد 2، شماره 2، صفحه 125-109.

13- وحید سروی مغانلو، مصطفی چرم، حسین معتمدی، بهرام علیزاده، شاهین اوستان (1390). "بررسی فروزینگی زیستی ترکیبات نفتی، فعالیت برخی از آنزیم­ها و عملکرد گیاه شبدر در خاک آلوده به نفت خام". مجله علوم آب و خاک، شماره 56، صفحه 116-103.

14- بهرام علیزاده، راضیه فولادوند (1390). "اثبات وجود بلندی­های قدیمی توسط روشهای ژئوشیمیایی در مرکز میدان نفتی بینک، جنوب ایران" فصلنامه علوم زمین، شماره 87، صفحه 56-51.

15- الهام اسدی مهماندوستی، محمد حسین آدابی، بهرام علیزاده (1389). "داده­های بیومارکری نمونه­های نفت خام و بیتومن استخراج شده از سنگ­های منشأ واقع در میدان نفتی مارون". مجله پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 1، دوره 26، صفحه 88-69.

16- عبدالفیاض عزیزی، بهرام علیزاده، سید حسین حسینی، فرید تژه، خیرالله نورایی‌نژاد (1389). "ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربن و مقایسه ژئوشیمیایی سازند­های کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران". ماهنامه اکتشاف و تولید، شماره 76، صفحه 67-64.

17- بهرام علیزاده، سید حسین حسینی (1389). "ارزیابی توان هیدروکربورزایی و شرایط رسوبگذاری سازند سرگلو در میدان نفتی مسجد سلیمان". فصل­نامه علوم زمین، دوره 19، شماره 75، صفحه 178-173.

18- بهرام علیزاده، محدثه جانباز، مسعود شایسته، سید حسین حسینی باغسنگانی (1388). "مطالعه ژئوشیمیایی و تأثیر کانی ماتریکس بر پتاسیل سنگ­های منشاء احتمالی هنگام پیرولیز در میدان نفتی رگ­سفید، جنوب غرب ایران". مجله پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره 36، صفحه 16-1.

19- بهرام علیزاده، محدثه جانباز (1388). "مدل­سازی بلوغ حرارتی در میدان نفتی رگ سفید، جنوب غرب ایران". مجله علوم دانشگاه تهران، دوره 35، شماره4، صفحه 129-119.

20- بهرام علیزاده، مهرداد مرادی (1386). "مقایسه ژئوشیمیائی سازند پابده در میادین نفتی زیلائی و اهواز". مجله علوم دانشگاه شهید چمران، شماره 17، صفحه 44-33.

21- حسین مطهری، بهرام علیزاده، هرمز قلاوند، مهرداد مرادی (1386). "تعیین محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی با استفاده از داده­های پیرولیز راک ـ ایول 6". فصلنامه زمین­شناسی کاربردی، شماره 1، صفحه 65-60.

22- بهرام علیزاده، محمد حسین آدابی، فرید تژه (1385). "ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزائی سنگهای منشاء احتمالی در میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک ـ ایول 6". مجله علوم دانشگاه تهران، دوره 32، شماره 3، صفحۀ 267-274.

23- بهرام علیزاده، پویان نظریان سامانی (1383). "ارتباط هرزروی گل‌حفاری با شکستگی‌ها و مقایسة آن با مقاطع‌ نازک‌ میکروسکوپی درمخزن آسماری میدان نفتی زیلایی". مجلۀ علوم دانشگاه شهید چمران، شمارۀ 12، صفحۀ 37-20.

24- بهرام علیزاده، بهمن مبین (1381). "مطالعۀ ژئوشیمیائی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون". مجلۀ علوم دانشگاه شهید چمران، شماره 8، صفحه 77-60.

مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت در مجلات خارجی
 
 1. Alizadeh B., Maroufi K., Heidarifard M. H. (2018). "Estimating source rock parameters using wireline data: An example from Dezful Embayment, South West of Iran". Petroleum Science and Engineering, vol. 167, 857-868.
 2. Alizadeh B., Maroufi, K., Fajrak, M. (2018). "Hydrocarbon reserves of Gachsaran oilfield, SW Iran: Geochemical characteristics and origin". Marine and Petroleum Geology, vol. 92, 308-318.
 3. Alizadeh B., Maroufi, K., Fajrak, M. (2018). "Oil-Oil Correlation, Geochemical Charactersitics, and Origin of Hydrocarbons from Mansourabad Oilfield, SW Iran". Journal of African Earth Sciences, In press.
 4. Alizadeh B., Seyedali S. R., Sarafdokht H. (2018). "Effect of Bitumen and Migrated Oil on Hydrocarbon Generation Kinetic Parameters Derived from Rock-Eval Pyrolysis". Petroleum Science and Technology, In press.
 5. Alizadeh B., Alipour M., Chehrazi A., Mirzaei S. (2017). "Chemometric classification and geochemistry of oils in the Iranian sector of the southern Persian Gulf Basin". Organic Geochemistry, vol. 111, 67-81.
 6. Saadati H., Al-lessa J. H., Alizadeh B., Tarhandeh E., Jazayeri M. H., Bahrami H., Rashidi M. (2016). "Geochemical characteristics and isotopic reversal of natural gases in eastern Kopeh-Dagh, NE Iran". Marine and Petroleum Geology, vol. 78, 76-87.
 7. Alizadeh B., Saadati H., Rashidi M., Kobraei M. (2016). "Geochemical Investigation of oils from Cretaceous to Eocene sedimentary sequences of the Abadan Plain, Southwest Iran". Marine and Petroleum Geology, vol. 73, 609-619.
 1. Bolandi V., Kadkhodae A., Alizadeh B., Farzi R. (2015). "Source rock characterization of the Albian Kazhdumi formation by integrating well logs and geochemical data in the Azadegan oilfield, Abadan plain, SW Iran". Petroleum Science and Engineering, vol. 133, 167-176.
 2. Alizadeh B., Opera A. and Heidarifard M.H. (2013). "Burial history reconstruction and thermal maturity modeling for the Middle Cretaceous–Early Miocene Petroleum System, southern Dezful Embayment, SW Iran", International Journal of Coal Geology, vol. 120, 1–14.
 3. Telmadarreie A., Shadizadeh S. R., Alizadeh B. (2013). "An Investigation of Hydrogen Sulfide in the Asmari Reservoir of the Iranian Marun Oil Field: Using Repeat Formation Tests". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, vol. 35, 1991-2001.
 4. Alizadeh B. Sarfdokht H. Rjabi M., Opera A.  Janbaz M. (2012). "Organic Geochemistry and petrography of Kazhdumi (lbianـCenomanian) and Pabdeh (paleogene) potential source rock in Southern part of the Dezful Embayment, Iran" Journal of Organic Geichemistry, February, vol. 49,  46-36.
 5. Alizadeh B., Telmadarreie A., Shadizadeh S. R., Tezhe F. (2012). "Investigating Geochemical Characterization of Asmari and Bangestan Reservoir Oils and the Source of H2S in the Marun Oilfield". Petroleum Science and Technology, vol. 30, 967-975.
 6. Alizadeh  B., Alipour M. Hosini H. jahangard A. (2011). "Paleoenviromental reconstruction using biological markers for the upper Triassic middle juraasic sedimentary succession in tabas Basin, Central Iran" Organic Geichemistry February,  vol. 42, 437-431.
 7. Alizadeh B., Najari S. Kadkhodi A. (2011). "Artificial neural network modeling and cluster analysis for organic facies and burial history estimation using well log data, A case study of  the south Pars Gas Field, Persian Gulf, Iran" Journal of Computer and Geoscience, September,  vol. 45, 261-267.
 8. Kalantari N., Alizadeh B., Mohammadi A., Keshavarzi M. " A hydrochemical and tracing Investigation; Dye Naz Kastic e in the Posht Aquifer, Alburz Mountain, Northern Iran" Journal of Mountain Science, September,  vol. l1, 45-37.
 9. Zarasvandi A., Charchi A.,. Carranza E.J.M., and Alizadeh B. (2008). Karst bauxite deposits in the Zagros Mountain Belt, Iran. Ore Geology Reviews, vol. 34, 521-532.
 10. Alizadeh B., Khani,B. Alipour M. Maoud Shayesteh, Hosseini, S.H. (2012)."Thermal modeling and organic geochemistry apprasial of petroleum source rock within th Aghajari Oilfeild SW, Iran, "Journal of Geopersia, vol. 2, 1-10.
 11. Alizadeh B., Adabi M.H., Tezheh F. (2007) "Oil-Oil Correlation of Asmari and Bangestan Reservoirs using Gas Chromatography and Stable Isotopes in Marun Oilfield, SW Iran. Iranian Journal of Science and Technology, vol. 31, 241-253.