میکروسکوپ انعکاس ویترینایت (Zeiss Axioplan 2)

 

از دیدگاه تاریخی انعکاس ویترینایت اولین پارامتر تعیین درجه بلوغ است که توسط ذغال سنگ شناسان به کار رفته است. در حال حاضر انعکاس ویترینایت پرکاربردترین شاخص بلوغ حرارتی در سنگ‌های منشأ نفت است و تعیین میزان پختگی به‌وسیله­ این روش نتایج اطمینان­‌بخشی را در اختیار محققین قرار می­‌دهد . با استفاده از تکنیک انعکاس ویترینایت می توان دماهای ماکزیمم دیرینه در حوضه‌های دارای هیدروکربن را اندازه گیری نمود . علاوه بر این با مشــاهده عینی کروژن‌­ها در زیر میکروسکوپ انعکاس ویترینایت می­‌توان انواع مختلف کروژن را شناسایی نمود .

اندازه­‌گیری انعکاس ویترنایت در آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین­‌شناسی و زمین­‌شیمی نفت با استفاده از میکروسکوپ  Axioplan 2ساخت شرکت Ziess و دستگاه فوتومتر مدل PMT 3 با رابط نرم افزاری MSP 200 صورت می­‌گیرد . پس از شناسایی ماسرال ویترینایت، انعکاس آن در روغن ایمرسیون با ضریب شکست 1/515 و با استفاده از عدسی شیئی با بزرگنمایی 100xو به‌وسیله نور تک فام سبز با طول موج 546 نانومتر اندازه گیری می‌شود.