بستن

پایان نامه ها

 1. "بررسی ژئوشیمیایی پتانسیل هیدروکربن‌زایی و کانی‌شناسی سازند پابده در برش تاقدیس چناره (زیر حوضه رسوبی لرستان)". سید محمدرضا پورفرجی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1397.
 2. "بررسی پتروفیزیکی، ژئوشیمیایی و کانی‌‏شناسی قاعده شیلی آسماری به‌عنوان سنگ منشاء احتمالی و یا مخزن نامتعارف در بخش شرقی میدان نفتی منصوری". زهرا رنجبر، بهمن ماه 1397.
 3. "مقایسه داده‌های کینتیکی کروژن و بیتومن موجود در سازند کژدمی میدان نفتی گچساران". فاطمه اقل‌الناس، دانشگاه شهید چمران اهواز، اسفند ماه 1396.
 4. "مقایسه داده‌های کینتیکی کروژن و بیتومن سازند پابده در میدان نفتی گچساران". سید رسول سیدعلی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1396.
 5. "بررسی و مطالعه‌ی آلودگی‌های حاصل از پسماند گل چاه‌های در حال حفاری در میدان نفتی اهواز از دیدگاه زمین‌شناسی زیست‌محیطی". فریبا عادلی ناصروند، دانشگاه شهید چمران اهواز، اسفند ماه 1395.
 6. "بررسی و مطالعه آلودگی‌های حاصل از پسماند گل چاه‌های در حال حفاری در میدان نفتی مارون از دیدگاه زمین‌شناسی زیست‌محیطی". سپیده رحیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اسفند ماه 1395.
 7. "بررسی غلظت عناصر کمیاب از جمله نیکل و وانادیوم در میدان نفتی اهواز". عارفه محرابی رشنو، دانشگاه شهید چمران اهواز، اسفند ماه 1395.
 8. "ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن آسماری و بنگستان در میدان نفتی مارون بر اساس روش تصمیم‌گیری چند معیاره فازی تاپسیس". ناهید ناصری حویزاوی، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1395.
 9. "بازسازی تاریخچه رسوب‌گذاری و مدل‌سازی بلوغ حرارتی دریکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران". محمد ذاکری، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1395.
 10. "بازسازی تاریخچه تدفین، بلوغ حرارتی و ارزیابی هیدروکربورزایی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران". دانیال آهنگری، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1395.
 11. "مقایسه ژئوشیمیایی دو ساختار ساختمانی خشک و شارژ شده هیدروکربنی در دشت آبادان". همراه رازقی تمک، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1395.
 12. "مقایسه نفت افق‌های مخزنی در میادین نفتی مارون و آب تیمور". خداکرم داودپور، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1394.
 13. "تخمین محتوای کل کربن آلی (‏TOC‏)‏ ‎با استفاده از تلفیق داده‌های ژئوشیمیایی، پتروفیزیکی و لرزه‌ای در یکی از ‏میادین نفتی جنوب غرب ایران". رضا علیپور وحید، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1394.
 14. "بررسی پتانسیل شیل­­های گازی در ناحیه دزفول جنوبی". ناصر جلالت، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1394.
 15. "ارزیابی بلوغ حرارتی و مدل‌سازی تاریخچه تدفین در یکی از میادین نفتی دشت آبادان". سینا سقایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1394.
 16. "بازسازی تاریخچه تدفین، اندازه‌گیری انعکاس ویترینایت و تعیین بلوغ سنگ منشا نفت در میادین نفتی لالی و کارون". افروز جلالی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1394.
 17. "مقایسه ایزوتوپ‌های پایدار نفتی و آنالیز ایزوتوپی ترکیبات خاص در میادین دشت آبادان". حجت تمیشه، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1394.
 18. "مدل­سازی دو بعدی سیستم­های نفتی میادین آغاجاری و پازنان". پیمان دارابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1393.
 19. "بررسی داده­های حاصل از آنالیزGC  و GC­PY- در برخی میادین دشت آبادان". مهین مقصودی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شهریور ماه 1393.
 20. "بررسی روند بلوغ سنگ­های منشأ نفت در یک مقطع شمالی ـ جنوبی فروافتادگی دزفول، جنوب­غرب ایران". حامد امیری، دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن ماه 1392.
 21. "مطالعه ژئوشیمیایی نفت و اندازه­گیری انعکاس ویترینایت مخازن آسماری و بنگستان میدان زیلوئی". سید میثم حسینی‌نژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، مهرماه 1392.
 22. "مطالعه چینه‌نگاری لرزه­ای با استفاده از داده­های لرزه­ای سه‌بعدی جهت تعیین مناطق با بهره­دهی بالا در یک مخزن نفتی تولیدی". ادریس خامسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، مهر ماه 1392.
 23. "تهیه نرم‌افزار مدلسازی تاریخچه تدفین و کاربرد آن در یکی از میادین نفتی". جبرائیل طهمورثی بخشایش، دانشگاه شهید چمران اهواز، تیرماه 1392.
 24. "تعیین رخساره آلی با استفاده از آنالیز خوشه­ای داده­های حاصل از آنالیزهای ژئوشیمیایی در میدان نفتی آزادگان دشت آبادان". وحید بلندی، دانشگاه شهید چمران اهواز، تیر ماه 1392.
 25. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی یادآوران". هوشنگ مرادی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خرداد ماه 1392.
 26. "تطابق کمی بین لاگ­های ژئوسیمیایی و تریس­های لرزه­ای در جنوب غرب ایران". عادل بویک، دانشگاه شهید چمران اهواز، خرداد ماه 1392.
 27. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی دارخوین واقع در دشت آبادان". نسیم آزادبخت، دانشگاه شهیدچمران اهواز، 1391.
 28. "مطالعه ژئوشیمیایی جهت بررسی علت سنگینی نفت مخزن سروک در میدان نفتی آزادگان، دشت آبادان". جمال­الدین صمصامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391.
 29. "مطالعه ژئوشیمیایی جهت بررسی علت سبکی نفت مخزن ماسه‌سنگی آزادگان نسبت به مخازن کربناته سروک و ایلام، میدان نفتی آزادگان، دشت آبادان". حسین سعادتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391.
 30. "مطالعه ژئوشیمیایی میدان نفتی قلعه نار". حیدر بصیری، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 31. "انطباق داده‌های ژئوشیمیایی آلی با چینه‌نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند پابده در میدان نفتی منصوری". ندا جنت مکان، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 32. "پالایش عناصر سنگین در خاک آلوده به نفت توسط مواد آلی و کلات". طاهره رئیسی اردلی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 33. "تأثیر گرادیان حرارتی بر خواص ژئوشیمیایی نفت مخزن بنگستان میادین اهواز و مارون". آرش وثوقی مرادی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 34. "ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ­های منشأ احتمالی میدان نفتی آغاجاری". بهزاد خانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 35. "انطباق داده­های ژئوشیمیایی آلی با چینه‌نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربورزایی سازند پابده در میدان نفتی مارون". خالد معروفی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 36. "ارزیابی ژئوشیمیایی هیدروکربورهای چشمه­های نفتی و مخازن موجود در جنوب ناحیه ایذه". عبدالفیاض عزیزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 37. "ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ­های منشأ احتمالی میدان نفتی شادگان". مهدی احمدزاده کرداسیابی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 38. "جداسازی و شناسایی باکتریهای افزاینده برداشت نفت از پسماند نفتی و خاک‌های آلوده به پسمانده نفتی پالایشگاه آبادان". امین عفیفی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
 39. "تطابق بین زون­بندی شیمیایی و نمودارهای چاه­پیمایی با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی و آنالیز خوشه­ای". سعید نجاری، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.   
 40. "خصوصیات نهشته­های رسوبی و ژئوشیمی نفت سازند سروک در تاقدیس­های آنه و میش در فروافتادگی دزفول و میدان نفتی مارون". الهام اسدی مهماندوستی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.
 41. "انطباق داده­های ژئوشیمیایی آلی با چینه­نگاری سکانسی جهت ارزیابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده در میدان نفتی اهواز". علی حسینی خیرآباد علیا، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.
 42. "مطالعه و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ­های منشأ احتمالی در حوضه طبس جنوبی". امیر عباس جهانگرد، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.
 43. "مطالعه و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ­های منشأ احتمالی در حوضه طبس شمالی". مجید علیپور ممقانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389.
 44. "اثرات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت­های بالادستی صنعت نفت در محدوده شهر اهواز جنوب غرب ایران". احد نظرپور، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1388.
 45. "بررسی اثر تغییر ریزوسفر و جمعیت باکتری­های تجزیه کننده نفت در اطراف ریشه در پالایش آلودگی­های نفتی خاک". وحید سروی مغانلو، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388.
 46. "بازسازی تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی میدان نفتی سیاه مکان با استفاده از داده­های راک ـ ایول و انعکاس ویترینایت". علی اپرا، زمین‌شناسی نفت، 1388.
 47. "بازسازی تاریخچه تدفین، بلوغ حرارتی و ارزیابی هیدروکربورزایی میدان نفتی بینک با استفاده از داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت". راضیه فولادوند، زمین‌شناسی نفت، 1388.
 48. "مدل‌سازی تاریخچه تدفین و ارزیابی بلوغ حرارتی میدان نفتی رگ ‌سفید بر اساس داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت". محدثه جانباز، زمین‌شناسی نفت، 1388.
 49. "تاریخچه رسوب‌گذاری و بلوغ حرارتی میدان نفتی کیلورکریم براساس داده‌های راک‌ایول و انعکاس ویترینایت".‌هاشم صراف‌دخت، زمین‌شناسی نفت، 1388.
 50. "بررسی اثرات کودهای شیمیایی و آلی در زیست پالائی خاکهای آلوده به نفت خام اهواز". سارا شریفی حسینی، خاکشناسی، 1387.
 51. "بررسی ژئوشیمیائی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون". محمد مهدی فجرک، زمین‌شناسی نفت، 1387.
 52. "بررسی ژئوشیمیایی پوش سنگ و سنگهای منشاء احتمالی افق‌های مختلف میدان نفتی مسجد سلیمان و تاثیر آنها در تولید گاز H2S ". سحر ماهوری، زمین­شناسی نفت، 1386.
 53. "بررسی ژئوشیمیائی سنگهای منشاء احتمالی در افقهای مختلف میدان نفتی زیلائی". حسین مطهری، زمین­شناسی نفت، 1386.
 54. "ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ منشاء احتمالی پابده و بررسی خواص مخزنی آسماری در میدان نفتی لالی". سهیلا  باقری، زمین‌شناسی نفت، 1386.
 55. "بررسی ارتباط ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل با مخزن بنگستان میدان نفتی نفت سفید".  لیلا شعبان، زمین‌شناسی نفت، 1386.
 56. "بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در فروافتادگی دزفول". سید حسین حسینی، زمین‌شناسی نفت، 1385.
 57. "مقایسه نمودارهای ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازند پابده در میدان نفتی اهواز".  مهرداد مرادی،‌ زمین‌شناسی نفت، 1384.
 58. "مقایسه نفتهای آسماری و بنگستان میدان نفتی مارون توسط بیومارکرها و ایزوتوپهای کربن و گوگرد". فرید تژه،‌ زمین‌شناسی نفت، 1384.
 59. "بررسی ژئوشیمیایی علل آلودگی گاز هیدروژن سولفوره مخزن آسماری میدان نفتی مسجدسلیمان". زهره رضائی کاونرودی، زمین‌شناسی نفت، 1384.
 60. "ارزیابی کیفیت مخزن بنگستان میدان نفتی بینک با استفاده از پارامترهای  پتروفیزیکی و راک­ایول". رضا نثارزاده، زمین‌شناسی نفت، 1384.
 61. "بررسی خصوصیات پتروفیزیکی واحدهای جریان در مخزن سروک میدان نفتی کوپال، جنوب‌غرب ایران ". مجتبی همائی، زمین‌شناسی نفت، 1383.
 62. "بررسی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری/جهرم میدان نفتی نرگسی". بیوک قربانی، زمین‌شناسی نفت، 1383.
 63. "بررسی مشکلات موجود در عملیات حفاری میادین نفتی اهواز، منصوری و مارون". هوشنگ خدر صلح صده، زمین‌شناسی نفت، 1382.
 64. "مطالعه شکستگی‌های مخزن آسماری میدان کرنج". معصـومه تمیمی، زمین‌شناسی نفت، 1382.
 65. "مطالعة ژئوشیمیایی نفت مخازن آسماری درمیادین نفتی فروافتادگی دزفول". علی صنوبر لیما‌کشی، زمین‌شناسی نفت، 1382.
 66. "مطالعة نقش شکستگی‌های مخزن آسماری در تولید نفت از میدان نفتی زیلائی". پوران نظریان‌ سامانی، زمین‌شناسی نفت، 1382.
 67. "بررسی عناصر کمیاب وانادیم و نیکل در نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان بی بی حکیمه". محمد حسین حیدری فرد، زمین‌شناسی نفت، 1381.
 68. "مطالعۀ جامع زمین‌شناسی مخزن آسماری میدان نفتی منصوری". خسرو حیدری چهارلنگ، زمین‌شناسی نفت، 1381.
 69. "مطالعۀ پتروفیزیکی مخزن بنگستان در میدان نفتی کیلورکریم". آرمین میرزا محمد فراهانی، زمین‌شناسی نفت، 1380.
 70. "شناسائی بیومارکرهای سازند کژدمی به عنوان سنگ مادر احتمالی مخازن نفتی آسماری و بنگستان". سوسن سپهوند، زمین‌شناسی نفت، 1380.
 71. "مطالعۀ بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون". بهمن مبین، زمین‌شناسی نفت، 1380

 

 1. " مطالعات زمین شیمیایی و مدل سازی سیستم نفتی کپه داغ شرقی، شمال شرقی ایران" (پایان‌نامه مقطع دکتری). حسین سعادتی، اسفند ماه 1397.
 1. "بررسی ویژگی­ها و پیوستگی سیال مخازن میدان­های گچساران و منصورآباد با استفاده از تلفیق روش­های ژئوشیمی و مهندسی مخزن" (پایان‌نامه مقطع دکتری). خالد معروفی، دانشگاه شهید چمران اهواز، آبان ماه 1396.
 1. "ژئوشیمی آلی سنگ‌های منشاء و ذخایر هیدروکربنی نامتعارف و تعیین خاستگاه و درجه دگرسانی ذخایر هیدروکربنی در بلوک A  ناحیه خلیج فارس با استفاده از روش مدلسازی حوضه و سیستم نفتی" (پایان‌نامه مقطع دکتری). مجید مشهدی علیپور ممقانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، تیر ماه 1396.