اخبار هفته پژوهش

    ویژه‌نامه هفته‌ی پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز با عنوان «نامه‌ی پژوهش» از...
    با حضور دکتر خواجه رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز، پژوهشگران و...
      معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز بر ضرورت انجام پژوهش‌های...
      مدیریت امور آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری شرکت سامان تجهیز...
    رئیس موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: در هفته‌ی پژوهش و فناوری سال 1398...
    رئیس اداره چاپ و انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: در یک سال گذشته (آذرماه سال...
    دکتر یداله مهر علی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در یادداشتی به مناسبت...
      دکتر محمدرضا حمیدی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه...
    آیین گرامی داشت هفته‌ی پژوهش و فناوری با معرفی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه...
    مدیر امور آزمایشگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: از سال 1398 تاکنون 13...