ملاقات

ملاقات با معاون محترم پژوهش و فناوری در روز چهارشنبه هر هفته ساعت 14 الی 16 و با تعیین وقت قبلی صورت می پذیرد.

ارتباط با ما

 

آدرس: اهواز، ابتدای بلوار گلستان، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، اتاق 108 ، دفتر معاونت پژوهش و فناوری

تلفن: 33330022- 061   دورنگار: 33332040- 061

تلفن داخلی:  2124

پست الکترونیک معاونت پژوهش و فناوری:

 pajhoohesh@scu.ac.ir