نشانی

 اهواز، ابتدای بلوار گلستان، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، اتاق ۱۰۸ ، دفتر معاونت پژوهش و فناوری

دفترچه تلفن