دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم استفاده بهینه از فضای مجازی در خصوص ارسال مستندات هفته پژوهش  جهت ثبت و ارسال مستندات پژوهشگران دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، "سامانه دبیرخانه دائمی هفته پژوهش و فناوری" سال 99 با آدرس http://prp.scu.ac.ir راه اندازه گردیده است.

کارشناس پژوهشی هر سازمان که قبلاً با معرفی رسمی سازمان خود به آدرس پست الکترونیکی valipour.p@scu.ac.ir، کلمه کاربری و رمز عبور دریافت نموده است، می تواند نسبت به ثبت نام کلیه پژوهشگران واجد شرایط، اقدام نماید توصیه می شود قبل از ورودبه سیستم حتما فایل راهنما مطالعه شود. نحوه امتیازدهی بر اساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران هفته پژوهش و فناوری می باشد.

قابل ذکر است هر یک از دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی میتوانند در هر یک از محورهای کشاورزی، علوم پایه، مهندسی، دامپزشکی، علوم انسانی، پزشکی و هنر فقط مستندات یک نفر پژوهشگر که در سالهای 94-98 در هفته پژوهش و فناوری استان به عنوان پژوهشگر برتر استان، انتخاب نشده باشند را ثبت و ارسال نمایند.