شرح وظایف معاونت پژوهشی و فناوری

 

 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و توسعه سطح علمی و هدایت کلیه امور مربوط به پژوهش در جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در راستای اسناد بالادستی
 • بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور
 • برنامه ریزی جهت مشارکت دانشگاه در رتبه بندی های ملی و بین المللی
 • رییس شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه 10 کشور
 • مدیریت و نظارت بر طرح­های تحقیقاتی و کاربردی کردن دانش در زمینه های مورد نیاز و کلیدی کشور  
 • افزایش و تنوع بخشی درآمدهای پژوهشی از طریق افزایش قراردادها، خدمات آزمایشگاهی، فروش محصولات علمی، خدمات مشاوره ای پژوهشی و ...
 • توسعه روابط بین دانشگاه‌های داخلی و خارجی جهت جلب همکاری آنان در زمینه‌های تحقیقاتی، رویدادهای علمی و مبادله دانشجو و استاد
 • دبیر کمیته آموزش و پژوهش استان
 • تهیه برنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی و فناوری دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت ترویج فرهنگ پژوهش پاک
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور واحدهای زیرمجموعه معاونت
 •  برقراری ارتباط با جامعه و صنعت در قالب قراردادها، تفاهم نامه ها، فرصت های مطالعاتی، کنفرانس ها و ...
 •  نشر یافته‌های علمی و نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دانشگاهی
 • برگزاری هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 • اولویت بخشی به نوآوری و فناوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
 • ایجاد شورای ایمنی، محیط زیست و سلامت (HSE)