نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان پژوهشگر دانشگاه سال 86

دانشجویان پژوهشگر دانشگاه سال 86


دانشجویان فعال پژوهشی دانشگاه شهید چمران

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

نام دانشکده

دکتری

غلام حیدری

علوم تربیتی

رسول قبادیان

مهندسی علوم آب

کارشناسی ارشد

زهرا عباسی­زاده

علوم

احمدعلی توکلی­زاده

مهندسی علوم آب